Monthly Archives: November 2012

AGAR ZIAROH KUBUR TIDAK MEMBAWA MURKA 1

Ketika pasukan Tatar menjajah Damaskus, banyak rakyat saat itu meminta bantuan kepada ahli kubur supaya lekas Read the rest of this entry

Iklan